| cz sk en

Odvolání valných hromad

Pozvánka na valnou hromadu MY DVA group a.s.

Pozvánka na valnou hromadu MY DVA holding a.s.

Pozvánka na valnou hromadu Školičky, s.r.o.

Stanovy společnosti MY DVA group a.s.

Stanovy společnosti MY DVA holding a.s.

Příloha k účetní uzávěrce MY DVA group a.s.

Rozvaha MY DVA group a.s.

Výkaz zisků a ztrát MY DVA group a.s.

Příloha k účetní uzávěrce MY DVA holding a.s.

Rozvaha MY DVA holding a.s.

Výkaz zisků a ztrát MY DVA holding a.s.

Příloha k účetní uzávěrce Školičky, s.r.o.

Rozvaha Školičky, s.r.o.

Výkaz zisků a ztrát Školičky, s.r.o.

Odvolání valné hromady MY DVA group a.s.

Odvolání valné hromady MY DVA holding a.s.

Odvolání valné hromady Školičky, s.r.o.