| cz sk en

Pravidla soutěže: MY DVA s Jirkou Bouškou do Ria 2016

Tři výherci získají:

  1. pro sebe tablet v hodnotě 10 000 Kč
  2. pro svou školu šek v hodnotě 50 000 Kč na vybavení nábytkem od společnosti MY DVA group a.s. 

Kdo se může účastnit:

Soutěž je pro jednotlivce nebo skupiny dětí, školáků, studentů, kteří navštěvují jakékoliv školní, vzdělávací, zájmové nebo výchovné zařízení na území ČR a nejsou starší 26 let. Každý soutěžící se může účastnit hry opakovaně, pokaždé však s originálním dílem.

Informační plakát k akci si můžete stáhnout ZDE

Jak soutěžit:

Do soutěže se přihlásíte zasláním DIGITÁLNÍ verze Vašeho „výtvarného díla“ s cyklistickou tématikou, případně tematikou paralympijského sportu obecně. Způsob a provedení tohoto díla je bez omezení. Nabízí se tedy obrázky, kresby, PC grafika, ruční výroba z libovolných materiálů, videa, hudební prezentace a další organizátory nepředvídatelné výtvarné způsoby. Vaši kreativitu nehodláme nijak omezovat. 
Inspiraci k provedení Vašich děl můžete čerpat v naší předešlé soutěže viz.:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10113461433-horakovi/1764-vyhlaseni-souteze/

Podmínkou účasti v soutěži je doručení Vašeho díla v elektronickém (digitálním) formátu do 15.3.2016 včetně na adresu soutez@mydva.cz  následujícím způsobem:

  1. přílohy ve velikosti do 10 MB jako přílohu e-mailu
  2. přílohy ve velikosti nad 10 MB uložit v úschovně (případně zaslat na CD či DVD na adresu: MY DVA group  a.s. Osadní 28, 170 00 Praha 7) a zároveň zaslat informační e-mail, kde přílohu nalezneme spolu se všemi požadovanými identifikačními údaji  

Všechny zásilky musí být výrazně označeny heslem: MY DVA S JIRKOU BOUŠKOU

Každý soutěžící musí své dílo opatřit jménem, věkem, adresou, tel. spojením a názvem s adresou školy nebo vzdělávací instituce, kterou v soutěži zastupuje. Při zaslání skupinového díla uveďte vedoucího skupiny.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení soutěže provede odborná komise ve složení: Jirka Bouška, trenér Daniel Treml, zástupci cyklistického týmu Lawi-Author Teamu a MY DVA group a.s.

Uzávěrka soutěžních děl je 15.3.2016.
Porota vybere 20 nejlepších děl, které boudou zveřejněny od 1.4.2016 na www.mydva.cz. 
Výherci soutěže budou zveřejněni 29.4.2016 na stejném místě.

Hodnotit se bude především originalita a nápad na zpracování soutěžního díla. 
Hodně zábavy, radosti a nových poznatků Vám přejí Jirka Bouška a MY DVA group a.s.

Pravidelně kontrolujte naše webové stránky a facebook, kde budete informováni o průběhu soutěže a doprovodných akcích.
https://www.facebook.com/MYDVAgroup

Obecná ustanovení:

Výhry poskytuje organizátor soutěže MY DVA group a.s. Výherci nejsou povinni výhry přijmout. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry. Organizátor hry si vyhrazuje právo hru kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla hry. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry podle vlastního uvážení a s konečnou platností.